ตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

Tako Thong, Sap Yai, Chai yaphum

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
เขื่อนลั่น
โสกหอยขม
หนองนกเขียน
ห้วยเจริญผล
ตะโกทอง
ซับใหม่
หนองยางพัฒนา
ตะโกทอง
กลุ่มสูง
ทุ่งกระถินพัฒนา
หนองประดู่พัฒนา