อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ - Ban Khwao, Chai yaphum

พื้นที่ 544.30 km2 คำขวัญ ผ้าไหมลือเลื่อง หามหอกเมืองโบราณ ถิ่นกำเนิดมโหรี น้ำชีไหลผ่าน กู่แดงปรางค์เก่า บ้านเขว้าแดนอุดม/หามหอกเมืองเก่า บ้านเขว้าคูเมือง งามลือเลื่องผ้าไหม เลื่อมใสพุทธศาสนา ตะลึงตาลำน้ำชี เขียวขจีเกษตรกรรม วัฒนธรรมลำเลิศ ถิ่นกำเนิดมโหรี เป็นศรีปรางค์กู่แดง