ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

Chi Bon, Ban Khwao, Chai yaphum

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
หนองอ้อ
วังกำแพง
หนองกระทุ่ม
หินลาด
ยางนาดี
สงแคน
กุดตะเคียน
โนนนาพวง
ใหม่หนองแดง
ยางนาดี
หนองกระทุ่ม
หนองอ้อ