ตำบลบ้านเต่า อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

Ban Tao, Ban Thaen, Chai yaphum

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
เต่า
หินลาด
หนองเม็ก
วังหิน
ดอนดู่
หนองแฝก
ดอนขิงแดง
เหล่าน้อย
สะเดา
เสาเล้า
แสนสำราญ
หนองเม็กน้อย
เต่าใต้