ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

Ban Thaen, Ban Thaen, Chai yaphum

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
นาดี
มอญ
แท่น
หัวนา
โนนสาทอน
หนองบัว
ข่า
เชียงพิณ
หนองผักหลอด
โนนคูณ
สว่างพัฒนา
หนองผักหลอดเหนือ
หัวนานคร
นาดีศรีสง่า
สีมาทอง
ใหม่เมืองมอญ