ตำบลสระพัง อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

Sa Phang, Ban Thaen, Chai yaphum

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
สระพัง
หนองไผ่
ดอนหัน
นามั่ง
สามพาด
นาน้อย
ถนนกลาง
นายม
หนองทุ่ม