อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ - Phu Khiao, Chai yaphum

พื้นที่ 801.80 km2 คำขวัญ ภูเขียวเมืองแห่งศาลาพันห้อง หนองน้ำใหญ่ ไม้ตะโกงามล้ำ หม่ำเลิศรสผ้าขิดสดสวย ร่ำรวยอ้อยหวาน