อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ - Nong Bua Rawe, Chai yaphum

พื้นที่ 841.80 km2 คำขวัญ บึงระเหวกว้างใหญ่ เจ้าพ่อหลวงอภัยคุ้มบ้าน น้ำตกไทรทองสวยตระการ มาตรฐานผลิตภัณฑ์สมุนไพร ทุ่งบัวสวรรค์เสียดฟ้า มีทอผ้าทุกสมัย สืบสานกีฬาพื้นบ้านไทย งามวิไลเหวน้ำโตน