อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ - Kaset Sombun, Chai yaphum

พื้นที่ 1,283.57 km2 คำขวัญ ดินแดนป่าสอนลอน สะออนสาวบ้านแต้ งามแท้แลคิ้งไกล น้ำพรมไหลผ่าน สงกรานต์ภูกุ้มข้าว นมัสการพระเจ้าองค์ตื้อ ลือพระไกรสิงหนาท พระธาตุกุดจอก นามบ่งบอกคือเกษตรสมบูรณ์