อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ - Kaeng Khro, Chai yaphum

พื้นที่ 582.20 km2 คำขวัญ แก้งคร้อเมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก ศาสนจักรก้าวไกล พระชัยมงคลคู่บ้าน ศาลปู่ด้วงย่าดีคู่เมือง ลือเลื่องเขื่อนลำปะทาว ชาวประชาสามัคคี