ชุมพร Chum phon

คำขวัญ ประตูภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรมฯ ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรี ดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก ดอกไม้ประจำจังหวัด: ดอกพุทธรักษา

ภูมิภาค ใต้ ตัวย่อไทย ชพ ตัวย่ออังกฤษ CPN ISO TH-86 FIPS TH58 ประชากร 489,964 พื้นที่ 6,273.72 km2

ไทย
อังกฤษ
ตำบล
คำขวัญ
เมืองชุมพร
Mueang Chumphon
17
เชิดชูกรมหลวงชุมพร อนุสรณ์ยุวชนทหาร โครงการแก้มลิงหนองใหญ่ ระบือไกลปะการัง ชื่อดังรังนกนางแอ่น
ท่าแซะ
Tha Sae
10
พ่อตาหินช้างเรืองเดช เข้าเขตประตู ภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรม ชมถ้ำเก่าแก่ แหล่งเผยแพร่วัฒนธรรม น้ำตกงาม ธรรมชาติ แดนยุทธศาสตร์ 491
ทุ่งตะโก
Thung Tako
4
ทิวทัศน์งาม น้ำตกสวย รวยผลไม้ ไหว้เสด็จในกรมฯ ชมพระธาตุมุจลินทร์ ถิ่นแห่งอารยธรรมโบราณ
ปะทิว
Pathio
7
ประตูทักษิณ ถิ่นค่างแว่น แดนหาดทรายงาม ลือนามปะการัง ชื่อดังเขาเจดีย์
พะโต๊ะ
Phato
4
พะโต๊ะ ดินแดนแห่งภูเขาเขียว เที่ยวล่องแพ แลหมอกปก น้ำตกงาม ลือนามผลไม้
ละแม
Lamae
4
หาดทรายสวยทะเลใส ท่องไพรน้ำตกจำปูน ศูนย์ผลิตภัณฑ์กล้วยหอมทอง ลองอาบน้ำแร่ แลถ้ำเขาพลู ดูแข่งเรือใบโบราณ แหล่งวิทยาการแม่โจ้
สวี
Sawi
11
พระธาตุเก่าแก่ กาแฟเลิศล้ำ ระกำหวานดี สตรีสวยสด สับปะรดหวานกรอบ เที่ยวรอบหมู่เกาะสวี
หลังสวน
Lang Suan
13
หลังสวน เมืองผลไม้ พายเรือแข่ง แหล่งทุเรียนกวน สวนสมเด็จ