ตรัง Trang

92 65 ตง TRG
เมืองพระยารัษฎา ชาวประชาใจกว้าง หมูย่างรสเลิศ ถิ่นกำเนิดยางพารา เด่นสง่าดอกศรีตรัง ปะการังใต้ทะเล เสน่ห์หาดทรายงาม น้ำตกสวยตระการตา
ใต้ ศรีตรัง 622,659 4,917.61 km2

รายชื่ออำเภอในจังหวัดตรัง