อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง - Na Yong, Trang

พื้นที่ 165.10 km2 คำขวัญ นาโยงเมืองคนดี รักศักดิ์ศรี มีคุณธรรม