อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง - Yan Ta Khao, Trang

พื้นที่ 431.10 km2 คำขวัญ สวนป่าโบราณ ชมม่านเมฆหมอก น้ำตกเต็มป่า ภูผาเทียมเมฆ