ตราด Trat

23 49 ตร TRT
เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา
ตะวันออก กฤษณา 220,921 3,042.27 km2

รายชื่ออำเภอในจังหวัดตราด