ตราด Trat

คำขวัญ เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา ดอกไม้ประจำจังหวัด: ดอกกฤษณา

ภูมิภาค ตะวันออก ตัวย่อไทย ตร ตัวย่ออังกฤษ TRT ISO TH-23 FIPS TH49 ประชากร 220,921 พื้นที่ 3,042.27 km2

ไทย
อังกฤษ
ตำบล
คำขวัญ