ตาก Tak

คำขวัญ ธรรมชาติน่ายล ภูมิพลเขื่อนใหญ่ พระเจ้าตากเกรียงไกร เมืองไม้และป่างาม ดอกไม้ประจำจังหวัด: ดอกเสี้ยวดอกขาว

ภูมิภาค ตะวันตก ตัวย่อไทย ตก ตัวย่ออังกฤษ TAK ISO TH-63 FIPS TH08 ประชากร 525,684 พื้นที่ 16,406.57 km2

ไทย
อังกฤษ
ตำบล
คำขวัญ
เมืองตาก
Mueang Tak
14
ต้นกระบากใหญ่ ริมน้ำปิงประทับใจ แกรนิต ไม้ แร่เฟลสปาร์
แม่ระมาด
Mae Ramat
6
พระพุทธรูปหินอ่อนงามซึ้ง กล้วยอบน้ำผึ้งรสดี ประเพณีขึ้นธาตุ อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ แหล่งผ้าทอชาวกะเหรี่ยง
แม่สอด
Mae Sot
10
เจ้าพ่อพะวอองอาจ ธรรมชาติแสนสวย ร่ำรวยอัญมณี ชมของดีริมเมย
ท่าสองยาง
Tha Song Yang
6
เมืองหมอกงามล้ำ ถ้ำแสนวิจิตร ชีวิตชาวดอย
บ้านตาก
Ban Tak
7
พระบรมธาตุศักดิ์สิทธิ์ หินแกรนิตลือเลื่อง รอยรุ่งเรืองเมืองตาก ซากไม้กลายเป็นหิน เยือนถิ่นยุทธหัตถี รวมสองนทีปิง-วัง เห็ดโคนดังที่บ้านตาก
พบพระ
Phop Phra
5
เมืองสนสองใบ ศิวิไลซ์น้ำตก พืชผลดกการเกษตร งามเนตรบ่อน้ำร้อน น่าพักผ่อนอากาศดี มากมีชาวเขา
วังเจ้า
Wang Chao
3
ประตูสู่เมืองตาก หลายหลากวัฒนธรรม นำเศรษฐกิจข้าวโพดลำไย น้ำตกสวยใสโป่งเป้า คลองวังเจ้าอุทยาน สวยตระการผ้าทอ
สามเงา
Sam Ngao
6
พระธาตุลอยศักดิ์สิทธิ์ อิทธิฤทธิ์ผาสามเงา ขุนเขาเสียดฟ้า ตระการตาเขื่อนภูมิพล ยลพระธาตุแก่งสร้อย ดอยพระบาทเขาหนาม ลือนามลำไย กล้วยไข่เลิศรส
อุ้มผาง
Umphang
6
แมกไม้เขียวสด ดอยหัวหมดชื่นชู ทีลอซูงามล้ำ ตระหง่านง้ำลอยฟ้า ล่องธาราแพไผ่ ชายแดนไทยอุ้มผาง