อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก - Tha Song Yang, Tak

พื้นที่ 1,920.38 km2 คำขวัญ เมืองหมอกงามล้ำ ถ้ำแสนวิจิตร ชีวิตชาวดอย