อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก - Wang Chao, Tak

พื้นที่ 328.90 km2 คำขวัญ ประตูสู่เมืองตาก หลายหลากวัฒนธรรม นำเศรษฐกิจข้าวโพดลำไย น้ำตกสวยใสโป่งเป้า คลองวังเจ้าอุทยาน สวยตระการผ้าทอ

ไทย
อังกฤษ
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์