อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก - Mae Ramat, Tak

พื้นที่ 1,475.50 km2 คำขวัญ พระพุทธรูปหินอ่อนงามซึ้ง กล้วยอบน้ำผึ้งรสดี ประเพณีขึ้นธาตุ อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ แหล่งผ้าทอชาวกะเหรี่ยง