นครปฐม Nakhon pathom

คำขวัญ ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวงาม ข้าวหลามหวานมัน สนามจันทร์งามล้น พุทธมณฑลคู่ธานี พระปฐมเจดีย์เสียดฟ้า สวยงามตาแม่น้ำท่าจีน ดอกไม้ประจำจังหวัด: ดอกแก้ว

ภูมิภาค กลาง ตัวย่อไทย นฐ ตัวย่ออังกฤษ NPT ISO TH-73 FIPS TH53 ประชากร 860,246 พื้นที่ 2,168.33 km2