นครปฐม Nakhon pathom

73 53 นฐ NPT
ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวงาม ข้าวหลามหวานมัน สนามจันทร์งามล้น พุทธมณฑลคู่ธานี พระปฐมเจดีย์เสียดฟ้า สวยงามตาแม่น้ำท่าจีน?? ""
กลาง แก้ว 860,246 2,168.33 km2

รายชื่ออำเภอในจังหวัดนครปฐม