อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม - Kamphaeng Saen, Nakhon pathom

พื้นที่ 405.02 km2 คำขวัญ เมืองเก่าโบราณ สถานผลิตนักบินประเทศ แหล่งบัณฑิตการเกษตร เขตพื้นดินเนื้อดี อนุสาวรีย์อินทรศักดิ์ศจี ปฐพีแห่งความร่มเย็น