นครพนม Nakhon phanom

48 73 นพ NPM
พระธาตุพนมค่าล้ำ วัฒนธรรมหลากหลาย เรณูผู้ไท เรือไฟโสภา งามตาฝั่งโขง
อีสาน กันเกรา 703,392 5,747.46 km2

รายชื่ออำเภอในจังหวัดนครพนม