อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม - That Phanom, Nakhon phanom

พื้นที่ 367.90 km2 คำขวัญ ไหว้พระธาตุพนม ชมวัตถุโบราณ มันแกวรสหวาน สำราญชายโขง จรรโลงวัฒนธรรม