อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม - Pla Pak, Nakhon phanom

พื้นที่ 547.10 km2 คำขวัญ พระธาตุมหาชัยล้ำค่า ห้าเผ่าไทย หลายหลาก ถิ่นปลาปากเขียวขจี ยึดประเพณีศรีโคตรบูรณ์