อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม - Si Songkhram, Nakhon phanom

พื้นที่ 671.32 km2 คำขวัญ หลวงปูตื้อลือนาม น้ำสงคราม แหล่งปลา ศิลปาชีพล้ำค่า ลิงป่ามากมี ถิ่นนี้ศรีสงคราม