อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม - Mueang Nakhon Phanom, Nakhon phanom

พื้นที่ 853.20 km2 คำขวัญ พระติ้วพระเทียมคู่บ้าน หาดสำราญคู่เมือง ริมฝั่งโขงลือเลื่อง ฟูเฟื่องวัฒนธรรม นครถิ่นนี้คือ อำเภอเมืองนครพนม