อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม - Phon Sawan, Nakhon phanom

พื้นที่ 718.84 km2 คำขวัญ แหล่งข้าวพันธุ์ดี คนมีน้ำใจ เรือไฟตระการตา นำหน้าประชาธิปไตย รวมไทโพนสวรรค์