นครราชสีมา Nakhon ratchasima

30 27 นม NMA
เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน
อีสาน สาธร 2,582,089 20,771.25 km2

รายชื่ออำเภอในจังหวัดนครราชสีมา