อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา - Kham Thale So, Nakhon ratchasima

พื้นที่ 203.60 km2 คำขวัญ แตงโมยอดนิยม โคนมพันธุ์ดี เส้นหมี่ น้ำฉ่า สวนสง่าหนองคู เชิดชูหมอเพลง