อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา - Bua Lai, Nakhon ratchasima

พื้นที่ 133.10 km2 คำขวัญ แหล่งผ้าไหมสวย ข้าวหอมมะลิ อินทรีย์ โคเนื้อดี มีแหล่งน้ำบริบูรณ์ ผู้คน ผาสุกปลอดภัย ราชการโปร่งใส ใส่ใจประชาชน พลเมืองเคารพกฎหมาย ร่วมใจพัฒนา