อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา - Pak Thong Chai, Nakhon ratchasima

พื้นที่ 1,374.30 km2 คำขวัญ ลำพระเพลิงน้ำใส ผ้าไหมเนื้องาม ข้าวหลามนกออก ถั่วงอกวังหมี หมี่ตะคุ