อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา - Lam Thamenchai, Nakhon ratchasima

พื้นที่ 308.50 km2 คำขวัญ ถิ่นคนดี มากมีแตงโมหวาน กล่าวขานเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ หลายหลากชวนชม รื่นรมย์ลำทะเมนชัย ถิ่นแดนไกล ชายแดนตะวันออกโคราช