อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา - Sikhio, Nakhon ratchasima

พื้นที่ 1,247.07 km2 คำขวัญ นครจันทึก จารึกภาพ 4,000 ปี สี่เขี้ยวต้นตำนาน คู่บ้านลำตะคอง