อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา - Kaeng Sanam Nang, Nakhon ratchasima

พื้นที่ 107.30 km2 คำขวัญ ปลาอร่อย อ้อยหวาน น้ำตาลดี ลำชีสวย รวยน้ำใจ