อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา - Chok Chai, Nakhon ratchasima

พื้นที่ 503.90 km2 คำขวัญ ดินด่านเกวียนเลิศล้ำ ประติมากรรมทองเหลืองบ้านบิง โบราณสถานยอดยิ่งปรางค์พะโค เคี้ยวหมากคำโตปูนแดงบ้านกอก อร่อยไม่หยอกหมี่กระโทก ด่านกระโทกคือชื่อดั้งเดิม