อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา - Non Sung, Nakhon ratchasima

พื้นที่ 677.00 km2 คำขวัญ ข้าวพันธุ์ดี แหล่งโบราณคดี อารยธรรมสามพันปี เหรียญเบญจภาคีเลื่องลือ ชื่อสกุลศรีลง "กลาง"