อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา - Non Thai, Nakhon ratchasima

พื้นที่ 542.00 km2 คำขวัญ สันเทียะคือโนนไทย ลือไกล หลวงพ่อจอย วัดหลักร้อยแหล่งศึกษา มากคุณค่าตาลโตนด ได้ประโยชน์ เกลือสินเธาว์