นครศรีธรรมราช Nakhon si thammarat

80 64 นศ NRT
เราชาวนครฯ อยู่เมืองพระ มั่นอยู่ในสัจจะศีลธรรม กอปรกรรมดี มีมานะพากเพียรไม่เบียดเบียนทำอันตรายผู้ใด
ใต้ ราชพฤกษ์ 1,522,561 9,703.36 km2

รายชื่ออำเภอในจังหวัดนครศรีธรรมราช