อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช - Chulabhorn, Nakhon si thammarat

พื้นที่ 192.51 km2 คำขวัญ สามวังลือเลื่อง นามเมืองเจ้าฟ้า ศิลาช่องคอย อร่อยคั่วกลิ้ง