อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช - Chawang, Nakhon si thammarat

พื้นที่ 528.20 km2 คำขวัญ ฉวางเมืองคนดี ตาปีไหลผ่านมา แข่งเรือวันออกพรรษา ศูนย์การค้าตลาดจันดี บารมีพ่อท่านคล้าย สินแร่มากมาย ผลไม้มากมี สนุกดีงานปีใหม่ สุขใจกันถ้วนหน้า วันแห่ผ้าขึ้นธาตุน้อย