อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช - Cha-uat, Nakhon si thammarat

พื้นที่ 833.00 km2 คำขวัญ เมืองต้นน้ำ อิฐแผ่นงาม กุ้งก้ามกราม กระจูดสวย ห้วยน้ำใส