อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช - Thung Song, Nakhon si thammarat

พื้นที่ 802.98 km2 คำขวัญ ถ้ำตลอดงามตระการ อุทยานน้ำตกโยง โรงงานมากมี สถานีชุมทาง ศูนย์กลางราชการ ทรงประทานพระคู่เมือง ลือเลื่องแม่กวนอิม