ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

Tham Yai, Thung Song, Nakhon si thammarat

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
เปิด
ใสใหญ่
จำปา
ถ้ำใหญ่
น้ำพุ
ถ้ำพระหอ
ไสใหญ่
ไร่ควน
น้ำรอบ
ห้วยดำ