อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช - Thung Yai, Nakhon si thammarat

พื้นที่ 603.29 km2 คำขวัญ ถิ่นยางพันธุ์ดี เจดีย์ศรีวิชัย เพลินไพรนางนอน จุฬาภรณ์พัฒนา ป่าสองทะเลศรี ธรณียิปซัม