อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช - Na Bon, Nakhon si thammarat

พื้นที่ 192.90 km2 คำขวัญ น้ำตกคลองจัง ยางตังพันธุ์ดี พื้นที่อุดม ชมงานปิดกรีด

ไทย
อังกฤษ
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์