อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช - Phrom Khiri, Nakhon si thammarat

พื้นที่ 321.50 km2 คำขวัญ ถิ่นผลไม้ดก น้ำตกสะอาด ธรรมชาติ ล้ำค่า หลากภูมิปัญญาชาวบ้าน สืบสานวัฒนธรรม