อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช - Phipun, Nakhon si thammarat

พื้นที่ 363.80 km2 คำขวัญ พระใหญ่บนภูผา เจ้าฟ้าปรานี คีรีล้อมข้าง สองอ่างพักผ่อน น้ำร้อยหลายบ่อ มากพอน้ำตก ชูยกคนดี ตาปีแดนเกิด