อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช - Ron Phibun, Nakhon si thammarat

พื้นที่ 335.50 km2 คำขวัญ อุดมสินแร่ เมืองแม่เศรษฐี ผลไม้พันธุ์ดี มีปศุสัตว์ เกจิหลวงพ่อ ใบพ้อสานพัด ดุกย่างรสจัด ทิวทัศน์รามโร