อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช - Hua Sai, Nakhon si thammarat

พื้นที่ 417.73 km2 คำขวัญ เมืองนากุ้ง ทุ่งนาข้าว จ้าวทะเล เสน่ห์หาดทราย มากหลายศิลปิน