อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช - Chian Yai, Nakhon si thammarat

พื้นที่ 232.70 km2 คำขวัญ อำเภอเชียรใหญ่ เมืองใหญ่ลุ่มน้ำ เกษตรกรรมล้ำหน้า พุทธศาสนา เลิศล้ำ วัฒนธรรมรุ่งเรือง ลื่อเลื่อง ศิลปิน เมืองศิลปาชีพ